הסכם התקשרות חברת דיגיטלאב ח.פ 300605672  

שמחים שבחרתם לקחת את העסק שלכם לשלב הבא, אנחנו בטוחים שביחד נגשים מטרות, נגיע ליעדים חדשים ובעיקר נמקסם רווחים. המסמך הבא מפרט את מה שמגיע לכם ואת אופן ההתנהלות בינינו.

אנא קראו אותו, חתמו למטה ונתקדם יחד לעבר ההצלחה.  

תנאי תשלום ומדיניות ביטולים

 • המחיר אינו כולל מע”מ.
 • בשירות שכולל ריטיינר חודשי החברה תספק ללקוח חשבונית בתחילת כל חודש, ועל הלקוח יהיה להסדיר את התשלום עד ה10 לחודש. לאחר התשלום תשלח ללקוח קבלה/חשבונית מס. 
 • חלק מהשירותים כוללים תשלום ראשוני לפני תחילת העבודה, במידה ויתעכב הלקוח עם התשלום הראשוני עד 7 ימי עסקים מיום חתימת החוזה, שירות זה ייחשב כמבוטל.
 • התשלום יבוצע בהעברה בנקאית. ניתן לשלם בצ’קים מראש עבור 3 חודשים או יותר.
 • במידה ולא הסדיר הלקוח חוב בתוך 30 יום מתאריך הנפקת החשבונית, החברה גם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק/להקפיא את השירות עד שיוסדר התשלום. במידה והחברה תיאלץ לגבות את הסכום באמצעות עו”ד, שכר הטרחה ועלויות בית המשפט יחולו על הלקוח.
 • הלקוח יוכל לבטל את העבודה בכתב בכל עת במידה ומדובר בעבודות תכנות או עיצוב בלבד. במקרה כזה, ישלם הלקוח לחברה על העבודה שנעשתה בשבילו לפני הביטול, והסכום יחושב לפי אחוז העבודה שהושלמה(הערכת האחוזים תתבצע על ידי החברה בלבד). אם ייבחר בכך הלקוח, כל העבודה שנעשתה בשביל הלקוח לפני הביטול תעבור לבעלותו. במקרה של ביטול קידום אתר (ממומן או אורגני או כל שירות חודשי אחר), יוכלו שני הצדדים לבטל את ההתקשרות בהתראה מראש ובכתב של 14 יום לפחות – אלא אם סוכמה התחייבות כלשהי בהצעת מחיר – אם סוכמה התחייבות והלקוח מתעקש לסיים את ההתקשרות, יוכל לעשות כן רק אם ישלם 75% מהתשלום על התקופה הנותרת. במהלך התקופה יהיה הלקוח זכאי לעבודה והחברה לתשלום.
 • בחלק מהחבילות של קידום אתרים הלקוח יקבל ללא עלות מספר טלפון מדיד עם חבילה של עד 100 שיחות בחודש. הלקוח יוכל להרחיב את החבילה אם יבחר בכך, בעלות של דקת שיחה תתומחר ב-30 אג’ בהפניה לנייח, 80 אג’ בהפניה לנייד, ו30 שח לכל מספר נוסף.
 • כל עבודה נוספת שתידרש על ידי הלקוח מעבר למפורט בחוזה זה ולחברה אין חבילה מותאמת בשבילה, תתומחר לפי 250 ש”ח לשעת עיצוב, 300 ש”ח לשיווק דיגיטלי  ו-350 ש”ח לשעת פיתוח.
 • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

התקשרות בין הלקוח לחברה

 • הלקוח יספק גישה לנכסים דיגיטליים שונים ע”פ בקשה בתחילת העבודה, שיכולים לכלול גישה לאתר, אחסון, חשבונות מודעות, אנליטיקס, טאג מאנג’ר, אימייל ועוד.
 • החברה תספק דוחות חודשיים או שבועיים לפי מה שיסוכם ותיתן גישה ושקיפות לגבי כל עבודה וכל מערכת שתפעיל בשם הלקוח.
 • במסגרת עבודות תכנות וקידום, החברה ממליצה על אחסון אתר הכולל LAMP וגישה ל-FTP וC-PANEL. במידה והאתר של הלקוח לא מאוחסן על שרת כזה, ייתכן עיכוב בתחילת העבודה ועלויות נוספות אשר כוללות פיתוח אתר או העברת האתר לחברת אחסון אחרת.
 • החברה תוכל להשתמש בעבודות שעשתה ללקוח למטרת קידום החברה, ייתכן ופרטים כלליים לגבי הלקוח או החברה שלו והעבודה שנעשתה עבורו יופיעו באתר החברה, פרופילים ותיקי עבודות. החברה מתחייבת לכבד את פרטיות הלקוח ולהסיר או לא לפרסם פרטים אלה במידה ויבקש זאת הלקוח בכתב.
 • חלק משיחות הטלפון בין הלקוח והחברה עשויות להיות מוקלטות על ידי החברה לשימוש פנימי של בקרת איכות.
 • כחלק מהעבודה, החברה תעבוד על פלטפורמות צד ג’ כמו אך לא רק גוגל ופייסבוק
 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח, לאנשים מהצוות שלו או ללקוחותיו כתוצאה מעבודה כדין עם מערכות אלה או אחרות, והלקוח מבין שבשום אופן החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שיגרם לו, ישיר או עקיף, כתוצאה מהעבודה המשותפת.
 • זכויות היוצרים של קופירייטינג, קריאטיב, סקריפטים וכדו’ הנוצרו על ידי החברה למען הלקוח יישארו בבעלות החברה עד לקבלת התשלום על העבודה. לאחר התשלום, יועברו זכויות היוצרים מהחברה ללקוח על כל אתר שנבנה עבורו, תמונות שנרכשו, גרפיקות, מסמכים ועיצובים שעוצבו עבורו, עמודים שנבנו באתר ומאגר נתונים אם נבנה עבורו כזה. זכויות יוצרים על מסמכים או קודים שנשלחו ללקוח ולא כוללים דאטה שלו, יישארו בבעלות היוצרים שלהם.
 • שני הצדדים מצהירים שכל חומר כגון טקסט, גרפיקה, עיצובים, תמונות, סימנים מסחריים וכדומה שיסופקו על ידם, הם רכושם הבלעדי או שהם בעלי אישור מהבעלים להשתמש בחומרים אלה. במידה ויעלו טענות כנגד החברה או אחד משותפיה על שימוש לא מורשה בחומרים אלה, מתחייב הלקוח להתנהל מול הטוענים ולקחת את האחריות. במידה ויעלו טענות כנגד הלקוח או אחד משותפיו על שימוש לא מורשה בחומרים אלה, מתחייבת החברה להתנהל מול הטוענים ולקחת את האחריות.

שונות 

 • החברה מצהירה שיש לעובדיה את כל הכישורים, הניסיון והמשאבים הדרושים כדי לבצע את העבודה ללקוח על הצד הטוב ביותר ובזמן שנקבע. עם זאת, החברה בשום אופן אינה מתחייבת לתוצאות כלשהן מעבר להתחייבויות שפורטו בחוזה זה ובהצעת המחיר שנשלחה ללקוח.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעבוד עם פרילנסרים או גופים אחרים על הפרויקט כדי להבטיח תוצאות מקסימליות תוך עמידה בלו”ז.
 • בכל סתירה בין חוזה זה למפורט בהצעת מחיר או כל התכתבות או שיחה בין החברה ללקוח, הקביעה תעשה לפי חוזה זה.
 • שירותים נוספים שיינתנו ללקוח בעתיד על ידי החברה יהיו כפופים לחוזה זה אלא אם ייחתם בין הצדדים חוזה חדש במקום הנוכחי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את השירותים/חבילות/מחירים שלה לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך תוכל להחל שינויים אלה על הלקוח רק בעת סיום חוזה זה וחידושו/כתיבת חוזה חדש.

חוזה זה הוא חלק בלתי נפרד מכל הצעת מחיר שנשלחה ללקוחות החברה. תאריך עדכון אחרון 11.5.2020
כתובת למשלוח דואר: שטרית 12/3 פתח תקווה